Barraques 81 a 120

Número 81 - D'en Víctor  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc posterior
Data de restauració: 08/11/2009
Metres d'altitud: 408
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra, vegetació i caramell
Orientació del portal: Est 10º Sud
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll, prop del Carner.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421395 – 4612025
41º 39' 21.96027", 2º 3' 21.38319"
Datum Europea 1950;  421489 – 4612229

Número 82 - De la Cristina  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 15/02/2011
Metres d'altitud: 365
Tipus de pedra: Conglomerat i còdols
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Absis
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Est 48º Sud
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll, Turello.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421915 – 4609647
41º 39' 05.02925", 2º 3' 44.96426"

Número 83 - D'en Coma  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc exterior petit
Data de restauració: 12/12/2017
Metres d'altitud: 477
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: El·líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula:
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Est 12º Sud
Situació: Marge dret del torrent de Turell.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422647 – 4610685
41º 38' 38.94007", 2º 4' 16.14177"
Datum Europea 1950;  422741 –4610889

Número 84 - D'en Jesús Ballestar  

Estat inicial
 
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc exterior petit
Data de restauració: 30/11/2009
Metres d'altitud: 397
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: El•líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Est 85º Sud
Situació: Marge dret del riu Ripoll (Les Arenes).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421743 – 4611664 41º 39' 10.38244", 2º 3' 36.57613"
Datum Europea 1950;  421837 – 4611868

Número 85 - D'en Josep Salà  

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: Pendent
Metres d'altitud: 412
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada adossada a una pedra
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntants: Verticals
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Sud 14º Oest
Situació: Marge dret del riu Ripoll ( El Carner).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84  421296- 4611934
41º 39’ 18,97466 - 2º 3’ 17,1378

Número 86 - De la Ma Dolors Cos  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 29/06/2010
Metres d'altitud: 341
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona amb un contrafort
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana repenjada sobre una mènsula
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge esquerre del torrent del Ginebre (Can Borrell).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423495 – 4608302
41º 37' 21.98616", 2º 4' 53.88332"
Datum Europea 1950;  423589 – 4608506

Número 87 - De l'Arnau Real  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 05/04/17
Metres d'altitud: 427
Tipus de pedra: Quars
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra i caramell
Orientació del portal: Est 15º Sud
Situació: Marge esquerre del torrent de Can Riera(prop de Coll de Lliri).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84  422247,3 - 4607659,7

Número 88 - D'en Jesús Gómez  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 20/10/2012
Metres d'altitud: 431
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Absis
Forma interior: El•líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 15º Sud
Situació: Obaga del Guix.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421335 – 4608939
41º 37' 41.87922", 2º 3' 20.23342"
Datum Europea 1950; 421429 – 4609143

Número 89 - Pedrera d'en Cente  

Estat inicial
Estat actual
Sense esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: Impossible
Metres d'altitud: 376
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Aïllada adossada a una pedra
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: Quadrada
Muntants:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal:
Situació: Marge esquerra del torrent de Canyelles(a la pedrera del Cente).
Observacions: Va ser enderrocada en eixamplar-se
la pista de Can Cadafalch.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424167 – 4608777
41º 37' 37.60765", 2º 5' 22.67750"
Datum Europea 1950;  424260 – 4608981

Número 90 - D'en Josep Sors  

Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc sostre
Data de restauració: 21/01/2017
Metres d'altitud: 355
Tipus de pedra: Calcaries, gresos i conglomerat
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i  terra
Orientació del portal: Sud 40º Oest
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll (Can Borrell).
Observacions: Sobre la volta té plantada una
olivera molt gran

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423112 – 4608360
41º 37' 23.73732", 2º 4' 37.30736"
Datum Europea 1950;  423206 – 4608564

Número 91 - Pedrera de l'Antó

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 18/10/2011
Metres d'altitud: 415
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Aïllada, dues parets adossada
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntans: Verticals
Llinda: De fusta
Cúpula: Embigat de fusta
Cobertora:  Pedruscalls i, terra, vegetació
Orientació del portal:  Nord
Situació: Marge dret del torren de Canyelles, prop del camí dels Pals

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423889 – 4608647
41º 37' 33.30396", 2º 5' 10.72395"
Datum Europea 1950; 423982- 4608851

Número 92 - D'en Recordà

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 23/12/2014
Metres d'altitud: 441
Tipus de pedra: Gresos, calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Aïllada adossada al marge
Forma exterior: Marge
Forma interior: Irregular
Muntans: Verticals
Llinda: Doble
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Nord 60º Est
Situació:El Recó

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421902 – 4609041
41º 37' 45.40321", 2º 3' 44.70841"
Datum Europea 1950;  421996 - 4609245

Número 93 - Sot del Muronell

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Metres d'altitud 463
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: Quadrada
Muntans: Verticals
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Oest 44º Nort
Situació: Marge esquerra del torrent del Muronell (Soleia del Sabater)


Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 420138 – 4609924
41º 38' 13.40565", 2º 2' 28.03028"
Datum Europea 1950;  420232 - 4610129

Número 94 - D'en Josep Gibert

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 07/10/2014
Metres d'altitud: 463
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Aïllada adossada al marge
Forma exterior: Marge
Forma interior:  Rodona
Muntans: Verticals
Llinda: Doble llinda i planes
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud 45º Oest
Situació: El Recó

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421635 – 4608916
41º 37' 41.24004", 2º 3' 33.23395"
Datum Europea 1950; 421729 - 4609120

Número 95 - De la Bàrbara

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 28/10/2014
Metres d'altitud: 476
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Terrera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Irregular
Muntans: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Estrats de gres
Cobertora:
Orientació: Oest 60º Nord
Situació: Obaga del Guix prop de la Plaça del Cim

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421685 – 4608898
41º 37' 40.69348", 2º 3' 35.38981"
Datum Europea 1950; 421779 - 4609103

Número 96 - D'en Donato de Can Riera

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Metres d'altitud 357
Tipus de pedra: Granítica
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntans:Verticals
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Nord 39º Est
Situació: Marge dret del torrent de Can Riera /Can Riera)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422408 – 4607199
41º 36' 45.85337", 2º 4' 07.42521"
Datum Europea 1950;  422502 - 4607403

Número 97 - De Joan Boadella

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Metres d'altitud: 393
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Terrera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntans:Verticals
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Nord 66º Est
Situació: Marge esquerre del torrent Panitenta (El Roldorà)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421398 – 4607480
41º 36' 54,60494", 2º 3' 23,67122"

Número 98 - De l'Agnès


Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Restaurada el: 29/01/2013
Metres d'altitud: 441
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada,
Forma exterior: Absis
Forma interior: Quadrada amb cantoneres arrodonides
Muntans:  Verticals
Llinda: Estil d'un nurag sard
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall, terra i lliris
Orientació del portal: Est
Situació: Obaga del Guix

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421278,7 – 4608844
41º 37' 38.78248", 2º 3' 17.85413"
Datum Europea 1950; 421373 - 4609048

Número 99 - Parany del Federico

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total pel propietari del terreny
Data de restauració:
Metres d'altitud: 595
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: Quadrada
Muntans: vertical
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Sud 10º Oest
Situació: Marge dret del torrent Mal (Cadafalch)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424181– 4612058
41º 37' 24.70857", 2º 6' 09.25413"
Datum Europea 1950; 424275- 4612262

Número 100 - D'en Joan de Can Riera

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Metres d'altitud 354
Tipus de pedra: Quars
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntans: Verticals
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Oest 80º Nord
Situació: Marge esquerre del torrent de Can Riera (Can Riera)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422359 – 4607098
41º 36' 42.55173", 2º 4' 05.33829"
Datum Europea 1950; 422453 - 4607302

Número 101 - De la Vidauba

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc exterior petit
Data de restauració: 19/02/2013
Metres d'altitud 461
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada al marge
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Absis
Muntans:Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Sud 10º Oest
Situació: Obaga del Guix

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421213 – 4608788
41º 37' 36.94679", 2º 3' 15.04592"
Datum Europea 1950; 421307 - 4608992

Número 102 - Torrent de Valldans

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Metres d'altitud: 294
Tipus de pedra: Tortura
Tipus de Construcció: Terrera
Forma exterior:Trapezoïdal
Forma interior: Marge
Muntans: Vertical
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Nord 70 º Est
Situació: Marge dret del Torrent de Valldans (Can Casamada)
Observació:Servia també com a recer de l'animal (té incrustada una menjadora)


Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425324 – 4605976
41º 36' 07.19905", 2º 6' 13.94421"
Datum Europea 1950;  425418 - 4606180

Número 103 - D'en Ramon Suades

Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc sostre
Data de restauració: 03/01/2017
Metres d'altitud: 434
Tipus de pedra: Llicorella i quars
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior:  Rodona
Forma interior: El·líptica
Muntans: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls , terra i caramell
Orientació del portal: Sud 60º Oest
Situació: Marge esquerre del torrent de la Penitenta (tocant la pedrera de Can Sallent)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421656 – 4607447
41º 36' 53.62605", 2º 3' 34.79447"
Datum Europea 1950;  421749 - 4607651

Número 104 - D'en Pepet Pou

Estat inicial
Estat actual
Sense esquema Estat en el moment de la trobada: En l'actualitat és un amuntegament de terra
Data de restauració:
Metres d'altitud:133
Tipus de pedra:
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior:
Forma interior:
Muntans:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal:
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll (camí del molí de Busquets)
Observacions: Localitzada per una fotografia feta pel Pepet Pou al anys 60

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423364 – 4605876
41º 36' 03.27200", 2º 4' 49.33620"
Datum Europea 1950;  423458 - 4606080

Número 105 - Del Merengues

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc sostre
Data de restauració: 08/12/2011
Metres d'altitud: 230
Tipus de pedra: Còdols, calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció:Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Irregular
Muntans: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall i terra
Orientació del portal: Est 20º Sud
Situació: Marge dret del riu Ripoll (Pla del Castell)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423035 – 4606155
41º 36' 12.20711", 2º 4' 34.99184"
Datum Europea 1950;  423129 - 4606359

Número 106 - Torrent de Sant Antoni

Estat inicial
Estat actual

Esquema
Quan es va decidir que era una barraca va ser en pinces, el sòcol las pedres estava amb morter, i dintre no tenia pedres” no havia caigut la volta, més tard a l'altra banda del camí a uns 6 m. s'ha trobat una barraca de còdols caiguda, amb tota la pedra dintre, per tant fem una modificació.
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 13/19/19
Metres d'altitud: 239
Tipus de pedra: Còdols
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Paret
Forma interior: Capellar
Muntans: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Terra i lliris
Orientació del portal:Sud 10º Oest
Situació: Marge dret del riu Ripoll (camí a la depuradora)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422898,6 - 4605767,3
41º 35' 59,0761", 2º 3' 24,48014"

Número 107 - D'en Lluis Vila

Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc sostre
Data de restauració: 25/10/2016
Metres d'altitud: 442
Tipus de pedra: Quars i llicorella
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntans:  Corbats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls , terra i caramell
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge esquerre del torrent de la Penitenta

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421252 – 4607860
41º 37' 06.85706", 2º 3' 17.16655"
Datum Europea 1950; 421346 - 4608064

Número 108 - D'en Quimet

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc exterior important
Data de restauració: 25/01/2011
Metres d'altitud: 442
Tipus de pedra: Conglomerat i gresos
Tipus de Construcció: Aïllada adossada a una roca
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Irregular
Muntans: Verticals
Llinda: Plana
(còdol de gres treballat)
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall, terra i molsa
Orientació del portal: Oest
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll (El Carner)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421326 – 4612138
41º 39' 25.60256", 2º 3' 18.33800"
Datum Europea 1950;  421420 - 4612342

Número 109 - De l'hort de la Quima

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 08/09/2011
Metres d'altitud: 307
Tipus de pedra: Gresos, calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntans: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall i caramell
Orientació del portal: Nord 80 Est
Situació: Dins del poble, en una eixida

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424167 – 4607654
41º 37' 01.21387", 2º 5' 23.18505"
Datum Europea 1950;  424260 - 4607858

Número 110 - Parany del Boter

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: Impossible restaurar
Metres d'altitud: 604
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats Conglomerat
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntans:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Est
Situació: Marge esquerre del torrent del Castelló (Cadafalch)
Observacions: Va ser la primera que van utilitzar con a parany del Boter (imatge de Pere Ribatallada de l'any 30).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84  424161,6 - 4612491,1
 41º 39’ 38,03713- 2º 5’ 20,76558
Datum Europea 1950;  424252 - 4612687

Número 111 - D'en Josep Cadafalch

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada:Tres enderrocs petits exteriors
Data de restauració: 28/11/2013
Metres d'altitud: 542
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Irregular
Muntans: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall i terra
Orientació del portal: Est
Situació: Marge esquerre del torrent del Castelló (Cabafalch prop de la mina o la font de Sant Antoni)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423903 – 4612216
41º 39' 29.02587", 2º 5' 09.70701"
Datum Europea 1950;  423997 - 4612420

Número 112 - D'en Josep Vidal

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderrocat total
Data de restauració: 13/06/2011
Metres d'altitud: 299
Tipus de pedra: Tortura
Tipus de construcció: Aïllada
Forma exterior: Absis
Forma interior: Rodona
Muntans: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall, terra, lliris i Caramell
Orientació del portal: Est 60º Sud
Situació: Marge esquerre del torrent del Colobrers (Oliveres de Can Vilar)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425200,2 – 425200
41º 35' 22.80365", 2º 6' 09.21542"
Datum Europea 1950;  425294 - 4604812

Número 113 - De la Marta

Estat inicial
Estat actual


Estat en el moment de la trobada: Enderrocat exterior important
Data de restauració: 13/09/19
Metres d'altitud: 375
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de construcció: Margera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntans: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Terra i lliris
Orientació del portal: Sud 10º Oest
Situació: Marge esquerra del torrent del Cosidor, prop de Can Padró

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422898,6 - 4605767,3
41º 35' 59,0761", 2º 3' 24,48014"

Número 114 - Camp del Marsol

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc parcial
Data de restauració: 17/06/2014
Metres d'altitud: 212
tipus de pedra: Còdols, gresos, calcaries i dolomies
Tipus de construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: El•líptica
Muntans: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Parets d'arc ametllat amb clau de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Est 23º Sud
Situació: Marge dret del riu Ripoll (Rieral)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 4423480,1- 4605113,8
41º 35' 38.61621", 2º 4' 54.69683"
Datum Europea 1950;  423366 -4605911

Número 115 - D'en Rafael Serra

Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració:
Metres d'altitud: 519
tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Absis
Muntans: Inclinats
Llinda: En volta amb arc ametllat a l'interior i llinda plana a l'exterior
Cúpula: Clau de volta
Cobertora: Cascall i terra
Orientació del portal: Est 40º Sud
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll (Balcó de Sant Llorenç)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423408 – 4609614
41º 38' 04.48725", 2º 4' 49.52839"
Datum Europea 1950;  423502 - 4609818


Número 116 - Cirerers de Can Casamada

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Metres d'altitud: 303
Tipus de pedra: Torturà,
Tipus de construcció: Aïllada
Forma exterior: Irregular
Forma interior: Irregular
Muntans:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Sud 60º Oest
Situació: Marge dret del riu Tort (Can Casamada)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425196 – 4605298
41º 35' 45.18650", 2º 6' 08.71098"
Datum Europea 1950;  425290 - 4605503

Número 117 - Mas Astafort

  Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 26/04/2016
Metres d'altitud: 245
tipus de pedra: Còdols
Tipus de construcció: Margere
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntans: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Terra i lliris
Orientació del portal:  Est 70 Sud
Situació: Riba esquerra del riu Ripoll  (Al lloc de l'antic mas Astafort)
Observacions: Localitzada per una foto feta pel Pepet Pou als anys 60

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423272 – 4605707
41º 35' 57.77401", 2º 4' 45.45297"
Datum Europea 1950; 423366 - 4605911

Número 118 - D'en Lluis Roig

Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 24/02/2015
Metres d'altitud: 425
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntans: Vertical
Llinda: Plana Doble
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls , terra,caramell:i lliris
Orientació del portal: Oest 19 Nord
Situació: Obaga del Cim (prop del la Plaça del Cim)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422011 – 4609070
41º 37' 46.36238", 2º 3' 49.40533"
Datum Europea 1950;  422105 - 4609274

Número 119 - Del Sergi

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc interior important
Data de restauració:
Metres d'altitud: 273
Tipus de pedra: Còdols, gresos, calcaries i dolomies
Tipus de construcció: El·líptica
Forma exterior: Marge
Forma interior: El·líptica
Muntans:  Verticals
Llinda: Arc ametllat
Cúpula: Parets en arc ametllat amb clau de tancament
Cobertora: Pedruscall i terra
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge esquerre del torrent Mitger (Prop del castell)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422777 – 4606276
41º 36' 16.05655", 2º 4' 23.77359"
Datum Europea 1950;  422870 - 4606480

Número 120 - Torrent Mitger

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc Total
Data de restauració:
Metres d'altitud: 242
tipus de pedra: Còdols, gresos, calcaries i dolomies
Tipus de construcció: Aérea
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntans:
Llinda: Plana
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Est 05º Sud
Situació: : Marge esquerre del torrent Mitger

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422625 – 4606241
41º 36' 14.86877", 2º 4' 17.21963"
Datum Europea 1950;  422717 - 4606442