Barraques 41 a 80

Número 41 - Del Càdec  

Estat inicial

Estat actualEstat en el moment de la trobada: Enderroc sostre
Data de restauració: Restaurada per ADF 05/01/2021
Metres d'altitud: 420
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Rocalla
Orientació del portal: Est
Situació: Marge esquerre del torrent del Ginebre (Can Borrell).
Mostra un mapa
amb la seva ubicació
Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:423536 – 4608689
41º 37' 38.56551", 2º 4' 59.59518"
Datum Europea 1950:  423629 - 4608893

Número 42 - D'en Jordi Guillemot  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: 28/07/2009
Metres d'altitud: 402
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una pedra
Forma exterior: Absis
Forma interior: Absis
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Est 10º Sud
Situació: Marge dret del riu Ripoll( Les Arenes).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421582 – 4611782
41º 39' 14.14794", 2º 3' 29.55626"
Datum Europea 1950: 421675 - 4611983

Número 43 - D'en Jaume Gual  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc
exterior petit
Data de restauració: 05/02/2008
Metres d'altitud: 381
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre (Can Borrell).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423279 – 4608724
41º 37' 35.5804", 2º 4' 44. 33401"
Datum Europea 1950: 4233723 - 4608928

Número 44 - Vinya de l'altra banda  

Estat inicial

Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: Pendent
Metres d'altitud: 349
Tipus de pedra: Còdols
Tipus de Construcció:
Forma exterior: Absis
Forma interior: Absis
Muntants:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Est
Situació: Marge esquerre del torrent de Colobrers (els Fruiters).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:424743 - 4607434
 41º 36' 54.26437", 2º 5' 48.17540"
Datum Europea 1950:  424836 - 4607638

Número 45 - Del Forn de Calç de l'Arús  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració:
Metres d'altitud: 345
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rectangular
Muntants: Verticals
Llinda: Inclinada
Cúpula: Parets en arc gòtic amb pedra de tancament
Cobertora: Terra i vegetació
Orientació del portal: Nord 78º Est
Situació: Marge esquerre del Riu Ripoll( Can Borrell).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422918 – 4608377
 41º 37' 24.23390", 2º 4' 28.89507"
Datum Europea 1950: 423012 - 4608582

Número 46 - De les Cabres  

Estat inicial

Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: Pendent
Metres d'altitud: 375
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Adossada a una pedra
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntants:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Nord 60º Est
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre (Can Borrell).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423243 – 4608668
 41º 37' 33.76524", 2º 4' 42.79974"
Datum Europea 1950:  423336 - 4608872

Número 47 - Camí de Can Borrell  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc
exterior petit
Data de restauració: 04/03/2008
Metres d'altitud: 352
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Aïllada adossada al marge
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 70º Sud
Situació: Marge esquerre del Riu Ripoll( Can Borrell).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422883 – 4608582
 41º 37' 30.86507", 2º 4' 27.30067"
Datum Europea 1950:  422976 -4608783

Número 48 - Del Graells  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració:
Metres d'altitud: 404
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rectangular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 50º Sud
Situació: Dins del nucli de Sant Feliu del Recó.
Observacions : Quan l'actual propietari va comprar la parcel·la
de la vinya de l'avi Massaguer per a edificar la seva torre,
ja existia la barraca i la conserva

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421989 – 4608393
 41º 37' 24.42109", 2º 3' 48.74613"
Datum Europea 1950:  422083 - 4608597

Número 49 - D'en Roura  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc
exterior petit
Data de restauració: 03/06/2008
Metres d'altitud: 408
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: El·líptica
Muntants: Inclinats
Llinda: Arc de mig punt
Cúpula: Falsa volta amb clau de volta
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Est 20º Sud
Situació: Marge dret del torrent de Canyelles.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423905 – 4608584
 41º 37' 31.27670", 2º 5' 11.45699"
Datum Europea 1950:  423999 - 4608788

Número 50 - De la serra de Sant Feliu  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc
exterior petit
Data de restauració: 03/03/2010
Metres d'altitud: 373
Tipus de pedra: Quars
Tipus de Construcció: Terrera encastada
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rectangular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Excavada de Sauló
Cobertora: Terra i vegetació
Orientació del portal: Nord 50º Est
Situació: Serra de Sant Feliu .

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422565 – 4607631
 41º 36' 59.90487", 2º 4' 14.01567"
Datum Europea 1950:  422659 - 4607835

Número 51 - Vinya del Deu (Valldans)  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: 20/09/2011
Metres d'altitud: 308
Tipus de pedra: Calcaries, còdols i torturà
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Estil d'un nurag sard
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Est
Situació: Marge dret del torrent del Cementiri, prop de Can Casamada.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425417–4606195
41º 36' 14.32752", 2º 6' 17.85467"
Datum Europea 1950:  425510 - 4606399

Número 52 - L'Olivera mil•lenària  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració:
Metres d'altitud: 393
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: El·líptica
Muntants: Inclinats
Llinda: Arc de mig punt
Cúpula: Volta de canó
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Est 44º Surt
Situació: Marge dret del torrent del Cosidor, prop de Can Padró.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425240 – 4608368
41º 37' 24.70857", 2º 6' 09.25413"
Datum Europea 1950;  425334 - 4608572

Número 53 - L'Alzina del perrucaire  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc exterior petit
Data de restauració: 25/11/2014
Metres d'altitud: 463
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una pedra
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: Quadrada
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Oest 50º Nord
Situació: El Recó

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421767 – 4608967
41º 37' 42.95937", 2º 3' 38.87915"
Datum Europea 1950;  421860 - 4609172

Número 54 - Cal Manyosa  

Estat inicial

Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: 13/10/2015
Metres d'altitud: 415
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció:
Forma exterior: Circular
Forma interior: Circular
Muntants: Rectes
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscall, terra i lliris
Orientació: Sud 30º Oest
Situació: Obaga del Guix, prop de Cal Manyosa.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421884 – 4609160
41º 37' 49.23218", 2º 3' 43.85337"
Datum Europea 1950;  421978 - 4609364

Número 55 - De la Carme Vinaixa  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderrocexterior petit
Data de restauració: 26/05/2008
Metres d'altitud: 456
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una pedra
Forma exterior: Absis
Forma interior: Absis
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Oest 02º Nord
Situació: Marge dret del Riu Ripoll (Les Arenes).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421339 – 4611694
41º 39' 11.19584", 2º 3' 19.11494"
Datum Europea 1950;  421433 –4611898

Número 56 - D'en  Marcel Germà  

Estat inicial

Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc sostre
Data de restauració:
Metres d'altitud: 384
Tipus de pedra: Calcàries i dolomies
Tipus de Construcció: Margera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Sud 80º Oest
Situació: Marge esquerre del torrent de Canyelles (Els Casots).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:  424106 – 4608355
41º 37' 23.91457", 2º 5' 20.25565"
Datum Europea 1950;  424200 - 4608559

Número 57 - D'en Pere Cardona  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc exterior petit
Data de restauració: 09/07/2008
Metres d'altitud: 442
Tipus de pedra: Calcàries i dolomies
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una pedra
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Nord 45º Est
Situació: Marge dret del torrent de Canyelles.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423992 – 4609136
41º 37' 49.20022", 2º 5' 14.95969"
Datum Europea 1950;  424086 - 4609340

Número 58 - De Fèlix Company  

Estat inicial

Pendent de restauració


Estat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: Pendent
Metres d'altitud: 344
Tipus de Construcció: Margera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntants:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: W44ºN


Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423515,7 – 4608369
43º 71' 24,16886",2º 4’54,75122"

Número 59 - Del Sabater Vell  

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: Pendent de restauració
Metres d'altitud: 372
Tipus de pedra: Còdols
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: El·líptica
Forma interior: El·líptica
Muntants:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Est 20º Sud
Situació: Marge dret del Riu Ripoll (Les Arenes).
Es va localitzar gràcies a la foto antiga en blanc i negre que es conserva al Centre Excursionista de Castellar

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421483 – 4609892
41º 38' 12.83924", 2º 3' 26.16989"
Datum Europea 1950;  421576 - 4610096

Número 60 - De la Ma Teresa de L'Illa  

Estat inicial

Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: 30/08/2011
Metres d'altitud: 389
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Est 65º Sud
Situació: Marge esquerre del Riu Ripoll (Les Arenes).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421369 – 4610607
41º 37' 24.70857", 2º 6' 09.25413"
Datum Europea 1950;  421463 -4610811

Número 61 - Del Marc  

Estat inicial

Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: 17/09/2013
Metres d'altitud: 363
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Absis
Muntants: Inclinats
Llinda: Arc coix
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i,terra i vegetació
Orientació del portal: Est 74º Sud
Situació: Marge esquerre del torrent del Cosidor,
prop de Can Padró.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425420,3 – 4608196,1
41º 37' 23,22988", 2º 6' 21,24508"

Número 62 - De l'albelló  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: 30/01/2011
Metres d'altitud: 351
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Est 65º Sud
Situació: Marge esquerre del torrent de Ginebra (Can Borrell).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423534 - 4608407
41º 37' 25.39099", 2º 4' 55.52470"
Datum Europea 1950;  423628 - 4608611

Número 63 - Carena del Paraire  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 21/01/2014
Metres d'altitud: 465
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre un marge
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntants:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Est 20º Sud
Situació: Marge dret del torrent de Turell.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422761- 4610540
41º 38' 34.29467", 2º 4' 21.10617"
Datum Europea 1950; 422855 - 4610744

Número 64 - Torrent del Paraire  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc petit
Data de restauració: 26/11/2013
Metres d'altitud: 469
Tipus de pedra: Conglomerat i còdols
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: El•líptica
Forma interior: El•líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Terra i vegetació
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge esquerre del torrent de Turell.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422701 -  4610588
41º 38' 35.84316", 2º 4' 18.51623"
Datum Europea 1950;  422795 - 4610793

Número 65 - De l'hort d'en  Marcel•lí  

Estat inicial

Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc sostre
Data de restauració: Pendent
Metres d'altitud: 414
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Terrera
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Marge
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Est 60º Sud
Situació: Marge dret del torrent de Turell .

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422477  - 4610351
41º 38' 28.05811", 2º 4' 08.93230"
Datum Europea 1950;  422571 - 4610555

Número 66 - D'en Josep Da Silva  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc sostre
Data de restauració: 21/02/2012 - 29/07/2014
Metres d'altitud: 447
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Aèria
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Inclinats
Llinda:Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge esquerre del torrent del Cosidor,
prop del primer turó del Puig de la Creu.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424639 – 4608223
41º 37' 19.81340", 2º 5' 43.33330"
Datum Europea 1950; 424733 - 4608427

Número 67 - D'en  Gandia  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc
exterior petit
Data de restauració: 06/03/2012
Metres d'altitud: 576
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere i recolzada sobre una pedra
Forma exterior: Marge
Forma interior: El·líptica
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge esquerre del torrent del Cosidor,
prop del segon turo del Puig de la Creu.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424977 – 4608649
41º 37' 33.74331", 2º 5' 57.76728"
Datum Europea 1950;  425071 - 4608853

Número 68 - D'en Santi  

Estat inicial

Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: Pendent
Metres d'altitud: 475
Tipus de pedra: Còdols
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntants:
Llinda:
Cúpula: Clau de volta (Còdols trencats
entròpicament per fer la volta)
Cobertora:
Orientació del portal:
Situació: Marge dret del torrent de Turell.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423205 – 4610441
41º 38' 31.23601", 2º 4' 40.33413"
Datum Europea 1950; 423298 -  4610645

Número 69 - D'en Tomi  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc
exterior petit
Data de restauració: 25/03/2012
Metres d'altitud: 542
Tipus de pedra: Conglomerat i còdols
Tipus de Construcció: Aïllada adossada
Forma exterior: Absis
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 20º Sud
Situació: Riba Marge dret del torrent de Turell.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423448 – 4610676
41º 38' 38.93934", 2º 4' 50.73742"
Datum Europea 1950;  423542 - 4610880

Número 70 - D'en Josep Pujol  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: 12/07/2009 (només manteniment)
Metres d'altitud: 352
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Oest 55º Nord
Situació: Marge esquerre del torrent del Cosidor,
prop de Can Padró.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425599 – 4608207
41º 37' 19.63211", 2º 6' 24.83822"
Datum Europea 1950:  425693 - 4608411

Número 71 - D'en  Joan Lleixa  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració:
Metres d'altitud: 390
Tipus de pedra: Conglomerats i gresos
Tipus de Construcció: Aïllada adossada a una pedra
Forma exterior: El•líptica
Forma interior: El•líptica
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Nord 23º Est
Situació: Marge dret del riu Ripoll a la Baga del Pedro.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421544 – 4609436
41º 37' 58.08006", 2º 3' 29.05168"
Datum Europea 1950;  421638 – 4609640

Número 72 - Pla del Cirerer  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració:
Metres d'altitud: 461
Tipus de pedra: Gresos, llicorella i quars
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Trapezoïdal
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, amb un gruix de terra
considerable i vegetació
Orientació del portal: Sud 74º Nort
Situació: Marge esquerre del torrent de la Panitenta (El Roldora).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421293 – 4607892
41º 37' 07.93163", 2º 3' 18.90092"
Datum Europea 1950;  421386 – 4608096

Número 73 - D'en  Mariano  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc exterior petit
Data de restauració: 02/05/2009
Metres d'altitud: 435
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Doble llinda plana
Cúpula: Clau de Volta
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Est 40º Sud
Situació: Marge dret del torrent del Cosidor,
(Can Padró).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425166 – 4608474
41º 37' 28.12686", 2º 6' 06.01312"
Datum Europea 1950;  425260 – 4608678

Número 74 - De la Vinya del Bitè  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: la volta ha estat restaurada amb
ciment pel propietari
Metres d'altitud: 303
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Irregular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Terra i vegetació
Orientació del portal: Est 68 Sud
Situació: Marge esquerre del torrent de Colobres (Can Sant Pere).
Observacions: Porta metàl·lica tancada. Parets exterior rejuntada amb  morter de ciment.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424848 – 4606183
41º 36' 13.75301", 2º 5' 53.30260"
Datum Europea 1950;  424942 – 4606387

Número 75- Dels espàrrecs   

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Metres d'altitud: 387
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Terrera
Forma exterior: Margera
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Arc de mig punt
Cúpula: Banc natural de gres
Cobertora: Vegetal
Orientació del portal: Est 40º Sud
Situació: Marge dret del torrent del Cosidor, (El Casal).
Observacions : La seva restauració seria problemàtica,
per trobar-se a pocs metres d'una escola de primària.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424743 – 4608068
41º 37' 14.84284", 2º 5' 47.90554"
Datum Europea 1950;  424837 – 4608273

Número 76 - D'en Lluis Puig  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: 21/04/2009 (només manteniment)
Metres d'altitud: 354
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona, amb un gran passadís d'entrada
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Clau de Volta
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Est
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre (Can Borrell).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423296 – 4608490
41º 37' 28.01883", 2º 4' 45.15468"
Datum Europea 1950;  423389 – 4608694

Número 77 - D'en Paquillo  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada:
Data de restauració:
Metres d'altitud: 332
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rectangular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls
Orientació del portal: Sud 70º Oest
Situació: Marge esquerre del del riu Ripoll (Font de la Riera).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422458 – 4608844
41º 37' 39.21466", 2º 4' 8.831180"
Datum Europea 1950; 422552– 4609049

Número 78 - De la Teresa Vila  

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc Total
Data de restauració: 25/05/2010
Metres d'altitud: 430
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada, recolzada sobre tres pedres
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Irregular
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana estil d'un nurag sard
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra, lliris i caramell
Orientació del portal: Sud 17º Oest
Situació: Marge esquerre del torrent de Turell
(carena del Pi Gros).

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422240 – 4608369
41º 38' 06.97233", 2º 3' 59.00498"
Datum Europea 1950;  422334 – 4609907

Número 79 - D'en Francesc Rius  

Estat inicial
Estat actual


Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 28/12/2022
Metres d'altitud: 428
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada i adossada al marge
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa cúpula
Cobertora: Pedruscall, terra i lliris
Orientació del portal: Est 28º Sud
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll
(Sota runes del Carner) .

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421423 – 4612198
41º 39' 27.57579", 2º 3' 22.49886"
Datum Europea 1950;  421517 – 4612402

Número 80 - Del bassal  

Estat inicial
Pendent de restauració
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Metres d'altitud: 387
Tipus de pedra: Calcàries i dolomies
Tipus de Construcció: Aérea, recolzada sobre peda i marge
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: Quadrada
Muntants: Verticals
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Sud 80 Oest
Situació: Marge esquerre del torrent de Canyelles,
sobre la font del Bassal.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424160 – 4609011
41º 37' 45.19204", 2º 5' 22.27258"
Datum Europea 1950;  424254 – 4609215