Barraques 1 a 40

Número 1 - Torrent del Ginebre I


Estat inicial

Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 14/04/2009
Metres d'altitud: 337
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Sense cúpula per falta de pedra
Cobertora: Sense
Orientació del portal: Est 30º Sud
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre, Can Borrell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423372 - 4608361
41º 37’ 23.85635", 2º 4’ 48.51548"
Datum Europea 1950:    423465 - 4608565

Número 2 - Torrent del Ginebre II

 
 Estat inicial
 
 Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Cúpula esfonsada.
Data de restauració: 17/03/2009
Metres d'altitud: 339
Tipus de pedra: Calcari
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra, lliris i caramell
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre, Can Borrell

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423358 – 4608391
41º 37’ 24.83093", 2º 4’ 47.9312"
Datum Europea 1950:   423452 - 4608595

Número 3 - De l'ex-vestíbul


Estat inicial

Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte.
Data de restauració: 21/01/2009 (només manteniment)
Metres d'altitud: 341
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Semi aérea i recolzades al marge
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: Quadrada
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Sud 15º Est
Situació: Marge esquerre del torrent del Ginebre, Can Borrell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423367 – 4608418
 41º 37’ 25.71892", 2º 4’ 48.27726"
Datum Europea 1950:    423461 - 4608623

Número 4 - Del despedregament

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total.
Data de restauració: 11/05/2010
Metres d'altitud: 382
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Aérea i recolzada sobre una gran pedra
Forma exterior: Trapezoïdal
Forma interior: Trapezoïdal
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i caramell
Orientació del portal: Sud 40º Est
Situació: Marge esquerre del torrent del Ginebre, Can Borrell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423407 – 4608626
41º 37’ 32.44754", 2º 4’ 49.93618"
Datum Europea 1950: 423501 - 4608830

Número 5 - Dels contraforts

Estat inicial
Estat actual

Estat en el moment de la trobada: Enderroc total.
Data de restauració: 10/04/2012
Metres d'altitud: 402
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: Arrodonida irregular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i caramell
Orientació del portal: Est 60º Sud
Situació: Marge esquerre del torrent del Ginebre, Can Borrell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423492 – 4608645
41º 37’ 33.09267", 2º 4’ 53.57013"
Datum Europea 1950: 423585 - 4608849

Número 6 - Camp de Can Borrell

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc
exterior important.
Data de restauració: 08/04/2008
Metres d'altitud: 374
Tipus de pedra: Torturà
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Irregular
Forma interior: Arrodonida irregular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre, Can Borrell
Observacions: Posteriorment, un ramat de cabres se'n
van apropiar. En l'actualitat té un enderroc exterior petit

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423196 – 4608553
41º 37’ 30.02043", 2º 4’ 40.82193"
Datum Europea 1950: 423289 -4608757

Número 7 - De la Patricia o la Marxa Infantil

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: 01/04/2008 (només manteniment)
Metres d'altitud: 401
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Arrodonida tipus absis
Forma interior: Arrodonida irregular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 85º Sud
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre, Can Borrell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423137 – 4608682
41º 37’ 34.17616", 2º 4’ 38.24321"
Datum Europea 1950: 423231 - 4608886

Número 8 - D'en Roger Rocavert

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderrocament exterior petit.
Data de restauració: 08/04/2008
Metres d'altitud: 397
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Arrodonida tipus absis
Forma interior: Arrodonida irregular
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre, Can Borrell
Observacions: Posteriorment, en una ventada li va caure un pi a sobre però va aguantar la trompada

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423104 – 4608655
41º 37’ 33.31181", 2º 4’ 36.80347"
Datum Europea 1950: 423198 - 4608860

Número 9 - D'en Joan Avellaneda

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte.
Data de restauració: 21/12/2008 (només manteniment)
Metres d'altitud: 426
Tipus de pedra: Conglomerat i gresos
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una gran pedra
Forma exterior: Arrodonida
Forma interior: Arrodonida
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 23º Sud
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll, Les Arenes

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421685 – 4610509
41º 38’ 32.91492", 2º 3’ 34.60916"
 Datum Europea 1950: 421778 -4610713

Número 10 - D'en Jaume Martí

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc
exterior petit.
Data de restauració: 29/09/2020
Metres d'altitud: 414
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Aïllada i té adossat un claper
Forma exterior: Arrodonida
Forma interior: El•líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre, Can Borrell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423227 – 4608786
41º 37’ 37.57579", 2º 4’ 42.05833"
Datum Europea 1950: 423321 - 4608990

Número 11 - De l'Albert Antonell

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc
exterior petit.
Data de restauració: 04/03/2008
Metres d'altitud: 443
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una gran pedra
Forma exterior: El•líptica
Forma interior: El•líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Doble i plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 38º Sud
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre, Can Borrell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423171 – 4608840
41º 37’ 39.32337", 2º 4’ 39.61327"
Datum Europea 1950: 423265 -4609044

Número 12 - D'en Pep

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte.
Data de restauració: 22/12/2010 (només manteniment)
Metres d'altitud: 355
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Terrera encastada
Forma exterior: Paret de pedra
Forma interior: Irregular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula:
Cobertora: Terra
Orientació del portal: Est 34º Sud
Situació: Marge dret del torrent del Canyelles,
prop de Pla de Palau

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423718 -4608229
41º 37’ 19.7027", 2º 5’ 3.55236"
Datum Europea 1950: 423812 - 4608433

Número 13 - De la costa d'en Jan

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc
exterior i sostre important
Data de restauració: 17/07/2012
Metres d'altitud: 239
Tipus de pedra: Còdols
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Parets amb arc ametllat amb clau de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Sud
Situació: Marge dret del torrent Mitger,
camí de Castellar Vell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422930 – 4606165
41º 36’12.49176", 2º 4’ 30.46894"
Datum Europea 1950: 423024 - 4606369

Número 14 - Del Carner 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderrocament exterior petit.
Data de restauració: 22/04/2008
Metres d'altitud: 433
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aérea i recolzada sobre una gran pedra
Forma exterior: El•líptica
Forma interior: El•líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud 47º Oest
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll, El Carner

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84  421497- 4612085
41º 39’ 27.96127", 2º 3’ 29.90977" 

Número 15 - De l'ullastre

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc sostre.
Data de restauració: 08/11/2010
Metres d'altitud: 433
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i caramell
Orientació del portal: Est 60º Sud
Situació: Marge esquerre del torrent del Ginebre, Turó de Palau

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423775 – 4608697
41º 37’ 28.24403", 2º 5’ 1.8228"
Datum Europea 1950: 423681 - 4608493

Número 16 - De l'Enric de la Fonda

Estat inicial
Restaurada
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total.
Data de restauració: 05/12/2017
Metres d'altitud: 424
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una pedra
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra i caramell
Orientació del portal: Sud 60º Oest
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll, Basses del Barceló

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421836 – 4611927
41º 39’ 18.93562", 2º 3’ 40.46406"
Datum Europea 1950: - 421929 - 4612131

Número 17 - Del padrí

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderrocs
exteriors petits
Data de restauració: 05/01/2008
Metres d'altitud: 389
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada recolzada sobre grans roques
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: El•líptica
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 88º Sud
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll, Turell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421824 – 4609673
41º 38’ 5.8565", 2º 3' 41.04066"
Datum Europea 1950: - 421918 - 4609877

Número 18 - Dels ametllers

Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total.
Data de restauració: 19/04/2011
Metres d'altitud: 365
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Estil d'un nurag sard
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 68º Sud
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll, Turell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421890 – 4609618
41º 38’ 4.09335", 2º 3’ 43.91889"
Datum Europea 1950:   421984 - 4609822

Número 19 - Del gravadet

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderrocs
exteriors petits.
Data de restauració: 08/10/2007
Metres d'altitud: 473
Tipus de pedra: Gres
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una gran pedra
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: Quadrada
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Sud 23º Oest
Situació: Marge esquerre del torrent de Canyelles, sobre la pedrera del Centè.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424404 -4608814
41º 37’38.89169", 2º 5’ 32.92784"
Datum Europea 1950:   424498 - 4609018

Número 20 - Dels casots 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderrocs
exteriors petits.
Data de restauració: 29/04/2008
Metres d'altitud: 423
Tipus de pedra: Calcàries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: El•líptica
Muntants: Arc
Llinda: Arc ametllat
Cúpula: Clau de volta
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud 60º Oest
Situació: Marge esquerre del torrent de Canyelles, sobre la pedrera del Centè

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424221 – 4608460
41º 37’ 27.371", 2º 5’ 25.15079"
Datum Europea 1950:  424314 - 4608664

Número 21 - Dels  bombers 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 30/08/2010
Metres d'altitud: 413
Tipus de pedra: Calcàries i dolomies
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una gran pedra
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Sud 20º Oest
Situació: Marge esquerre del torrent de Canyelles, sobre la pedrera del Centè

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424264 – 4608817
41º 37’ 38.96388", 2º 5’ 26.88074"
Datum Europea 1950: 424358 - 4609022

Número 22 - Bosc de Valldans 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració:
Metres d'altitud: 284
Tipus de pedra: Torturà
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: El·líptica
Forma interior: El·líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud 12º Oest
Situació: Marge esquerre del torrent del Cementiri, prop de Can Casamada

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425497 – 4605925
41º 36’ 5.6168", 2º 6' 21.45697"
Datum Europea 1950: 425591 - 4606130

Número 23 - D'en Salvador Juliana 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 21/06/2011
Metres d'altitud: 288
Tipus de pedra: Torturà
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Oest 80º Sud
Situació: Camí carener prop de Can Torrents

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425267 – 4604467
41º 35’ 18.23843", 2º 6’ 12.16814"
Datum Europea 1950: 425361 -4604671

Número 24 - D'en Marcel·lí 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració:
Metres d'altitud: 447
Tipus de pedra: Gres
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre un marge
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: El·líptica
Muntants: Inclinats
Llinda: Doble i plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud 3º Oest
Situació: El Recó

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421582 – 4608952
41º 37’ 42.38491", 2º 3’ 30.88787"
Datum Europea 1950: 421675 - 4609156

Número 25 - Del camí de Cavalls 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 28/01/2016
Metres d'altitud: 411
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: El·líptica
Forma interior: Irregular
Muntants:Recte
Llinda: Neru-sarg sard
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Est 40º Sud.
Situació: El Recó

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421488 – 4608990
41º 37’ 43.58055", 2º 3’ 26.82527"
Datum Europea 1950: 421582 - 4609194

Número 26 - Cal Co 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 28/12/2015
Metres d'altitud: 411
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior:El·líptica
Forma interior:Ferradura
Muntants:Rectes
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra i lliris
Orientació del portal: Sud 56º Oest
Situació: El Recó

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:  421527 – 4609070
41º 37' 46.21418", 2º 3' 28.48971"
Datum Europea 1950:  421621 - 4609275

Número 27 - De llevant 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderrocs exteriors importants
Data de restauració: 29/10/2010 (només manteniment)
Metres d'altitud: 430
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre el marge
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: El·líptica
Muntants: Inclinats
Llinda: Estil d'un nurag sard
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud 20º Oest
Situació: Marge dret del torrent de Canyelles

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423850 – 4608667
41º 37’ 33.95869", 2º 5’ 9.05952"
Datum Europea 1950:  423943 - 4608868

Número 28 - Del pi 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 03/03/2008
Metres d'altitud: 203
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Absis
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Est 85º Sud
Situació: Marge dret del torrent de Canyelles

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423846 – 4608594
41º 37' 31.584", 2º 5' 8.91588"
Datum Europea 1950:  423940 - 4608798

Número 29 - Del llentiscle 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: 29/10/2010(només manteniment)
Metres d'altitud: 302
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: El·líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Oest 8º Nord
Situació: Marge esquerre del torrent del Ginebre

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423751 – 4608643
41º 37' 33.13342", 2º 5' 4.77549"
Datum Europea 1950:  423845 - 4608847

Número 30 - Àrea d'esplai de les Arenes 

Estat inicial
Estat actual

Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: per la Diputació de Barcelona amb ciment
Metres d'altitud: 375
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una pedra
Forma exterior: El·líptica
Forma interior: El·líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Sud 20º Oest
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll, Les Arenes.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421587 – 4610285
41º 38' 25.62114", 2º 3' 30.49205"
Datum Europea 1950:   421681 - 4610489

Número 31 - Del mussol 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: 09/10/2012 (només manteniment)
Metres d'altitud: 410
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: El·líptica
Forma interior: El·líptica
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 25º Sud
Situació: Obaga del Guix

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:  421383 – 4609043
41º 37’ 45.2648", 2º 3’ 22.24984"
Datum Europea 1950:   421476 - 4609247

Número 32 - De la figuera 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: 27/11/2012 (només manteniment)
Metres d'altitud: 465
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una pedra
Forma exterior: El·líptica
Forma interior: El·líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls iterra
Orientació del portal: Est 80º Sud
Situació: Obaga del Guix.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421245 – 4608723
41º 37’ 34.86041", 2º 3’ 16.4507"
Datum Europea 1950:   421339 - 4608927

Número 33 - Font de Montjuïc 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc exterior important
Data de restauració: 23/12/2008
Metres d'altitud: 426
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: El·líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Sud 42º Oest
Situació: Marge esquerre del torrent de Canyelles.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424319 – 4608755
41º 37’ 36.94957", 2º 5’ 29.25571"
Datum Europea 1950:   424412 – 4608959

Número 34 - D'en Ramon Rusiñol 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderrocat sostre
Data de restauració: 26/10/2021
Metres d'altitud: 353
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Aïllada i recolzada sobre una pedra
Forma exterior: El·líptica
Forma interior: El·líptica
Muntants: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Sud 60º Oest
Situació: Marge dret del torrent de Canyelles.
Observacions: Posteriorment, uns desconeguts la van enderrocar.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423725 - 4608192
41º 37’ 18.51181", 2º 5’ 3.8501"
Datum Europea 1950:   423819 - 4608396

Número 35 - Individual 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc exterior petit
Data de restauració: 20/12/2007
Metres d'altitud: 362
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rectangular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Grans lloses planes
Cobertora: Terra i vegetació
Orientació del portal: Sud 20º Oest
Situació: Marge esquerre del torrent del Ginegre, Can Borrell.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423371 - 4608548
41º 37’ 29.93519", 2º 4’ 48.39451"
Datum Europea 1950:   423465 - 4608753

Número 36 - Del pit-roig 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració: 15/04/2014
Metres d'altitud: 381
Tipus de pedra: Calcàries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere, adossada a una pedra
Forma exterior: Irregular.
Forma interior: Irregular.
Muntants: Verticals irregular
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls i terra
Orientació del portal: Est 45º Sud
Situació: Marge esquerre del torrent del Ginebre, Can Borrell.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423443 – 4608590
41º 37’ 31.30882", 2º 4' 51.48652"
Datum Europea 1950:  423537 -4608794

Número 37 - De la perera morta 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: 24/12/2007 (només manteniment)
Metres d'altitud: 367
Tipus de pedra: Gresos
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de volta
Cobertora: Pedruscalls, terra i vegetació
Orientació del portal: Est 60º Sud
Situació: Marge esquerre del torrent del Ginebre, Can Borrell.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423537 -4608484
41º 37’ 27.91104", 2º 4’ 55.59699"
Datum Europea 1950:  423631 - 4608688

Número 38 - Hort d'en Bitè 

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració:
Metres d'altitud: 351
Tipus de pedra: Calcàries i dolomies
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rectangular
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Grans lloses planes
Cobertora: Pedruscalls iterra
Orientació del portal: Oest 10º Nord
Situació: Marge esquerre del torrent de Canyelles.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424006 – 4608282
41º 37' 21.50046", 2º 5' 15.95959"
Datum Europea 1950:  424100 - 4608486

Número 39 - Dels platerets 

Estat inicial

Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc exterior petit
Data de restauració: 08/07/2008
Metres d'altitud: 384
Tipus de pedra: Calcaries, dolomies i gresos
Tipus de Construcció: Terrera encastada
Forma exterior: Marge
Forma interior: El·líptica
Muntants: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Roca
Cobertora: Roca
Orientació del portal: Sud 04º Oest
Situació: Marge dret del torrent de Canyelles.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424042 – 4608652
41º 37' 33.52836", 2º 5' 17.3415"
Datum Europea 1950: 424136 - 4608853

Número 40 - De les gatoses  

Estat inicial

Estat actualEstat en el moment de la trobada: Enderroc  total
Data de restauració: Restaurada per ADF 19/03/2020
Metres d'altitud: 392
Tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de Construcció: Margera adossada a una pedra
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntants: Verticals
Llinda:
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Rocalla
Orientació del portal: Est
Situació: Marge dret del torrent del Ginebre.

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423531 – 4608580
41º 37' 31.02141", 2º 4' 55.28494"
Datum Europea 1950:  423624 4608784