Barraques 121 a 160

Número 121 - De la molsa

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: 20/01/2013
Metres d'altitud: 445
Tipus de pedra: Conglomerat i gresos
Tipus de construcció: Aïllada adossada al marge
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Irregular
Muntans:  Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall i terra
Orientació del portal:Nord 60º Est
Situació: Obaga del Guix (Prop del CIM)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421311 – 4608729
41º 37' 35.08167", 2º 3' 19.30407"
Datum Europea 1950: 421405- 4608934

Número 122 - Ferran Da Silva

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc sostre
Data de restauració: 15/01/2013
Metres d'altitud: 473
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de construcció: Aïllada adossada a una roca
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rodona
Muntans:  Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall, terra, i caramell
Orientació del portal:Sud 44º Oest
Situació: Obaga del Guix (Prop del CIM)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421216 – 4608724
41º 37' 34.85980", 2º 3' 15.19311"
Datum Europea 1950;  421310 - 4608928

Número 123 - D'en Josep Llinares

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració: Manteniment 15/01/2013
Metres d'altitud: 395
Tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de construcció: Aïllada
Forma exterior: Rodona
Forma interior: Rodona
Muntans: vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall, terra, i caramell
Orientació del portal: Oest 40º Nord
Situació: Obaga del Guix (Prop del CIM)
Observacions: Localitzada per una foto feta pel Pepet Pou als anys 60

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421348 – 4609124
 41º 37’ 47,88829 - 2º 3’ 20,70324

Número 124 - Del Mistos

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc sostre
Data de restauració:15/04/2013
Metres d'altitud: 473
tipus de pedra: Gresos i conglomerats
Tipus de construcció: Margera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntans: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall i terra,
Orientació del portal: Nord 70º Est
Situació: Obaga del Guix (Prop del CIM)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421161 – 4608774
41º 37' 36.48067", 2º 3' 12.77953"
Datum Europea 1950; 421254- 4608978

Número 125 - De l'Esteve Comelles

Estat inicial
Pendent de restauració

Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Metres d'altitud: 417
tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de construcció: Terrera
Forma exterior: Marge
Forma interior: El·líptica
Muntans: Rectes
Llinda: Llinda plana
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Sud 42º Oest
Situació: Marge esquerre del Torrent de Canyelles

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424256 – 4609022
41º 37' 45.60101", 2º 5' 26.42012"
Datum Europea 1950; 424350 - 4609226

Número 126 - De l’Emilia de Canyelles

Estat inicial
Estat actual

Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Data de restauració:
Metres d'altitud: 417
tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de construcció: Margere, adossada a una pedra
Forma exterior: Margere
Forma interior: Quadrada
Muntans: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall i terra
Orientació del portal: Nord 80 Est
Situació: Marge dret del Torrent de Canyelles

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424058- 4609159
41°37'50.0"N 2°05'17.7"E
Datum Europea 1950; 424151 -4609359

Número 127 - D’en Salva

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Altitud 230
tipus de pedra: Còdols
Tipus de Construcció: Adossada a un talús de terra
Forma exterior: Margenera
Forma interior: Circular
Muntans: Vertical
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Est 70º Sud
Situació: Costat  dret del Torrent de Colobrers

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424708- 4604346
41º 35' 14.12959", 2º 5' 48.08157"
Datum Europea 1950:  424802 -4604550


Número 128 - Del Riu Tort

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc total
Data de restauració:
Altitud: 255
tipus de pedra: Còdols
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Circular
Forma interior: Circular
Muntans:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Nord 43º Est.
Situació: Costat  esquerra del Rui Tort

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425674,3 - 4605725,9
41º 35'59,20793", 2º 6' 29,19161"

Número 129 - De l’Ernest

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte estat
Data de restauració:
Altitud 461
tipus de pedra: Quars
Tipus de Construcció: Margenera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Circular
Muntans: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall, terra
Orientació del portal: Est 70º Sud
Situació: Costat esquerra del Torrent de la Penitenta

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421486- 4607776
41º 37' 4.2263", 2º 3' 27.30763"
Datum Europea 1950:  421580 -4607980

Número 130 - Del Rosendu

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Enderroc del sostre
Data de restauració:
Altitud 443
tipus de pedra: Quars
Tipus de Construcció: Terrera encastada
Forma exterior: Margenera
Forma interior: Circular
Muntans: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Est 80 Sud
Situació: Costat esquerra del Torrent de la Penitenta

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421832- 4607507
41º 36' 55.62719", 2º 3' 42.39182"
Datum Europea 1950:  421926 -4607711

Número 131 - D’en Pep Aced

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: enderroc total
Data de restauració: 18/11/2014
Altitud 458
tipus de pedra: Conglomerat
Tipus de Construcció: Margenera, adossada a una pedra
Forma exterior: Margenera
Forma interior: Irregular
Muntans: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall, terra
Orientació del portal: Nord 14º Est
Situació: Obaga del Guix prop de la Plaça del Cim

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421610- 4608997
41º 37' 43.86028", 2º 3' 32.07651"
Datum Europea 1950:  421703 -4609201


Número 132 - D’en Raimon

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada: Perfecte estat
Data de restauració:
Altitud 277
tipus de pedra: Tortura
Tipus de Construcció: Margere
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rectangular
Muntans: Vertical
Llinda: Arc pla
Cúpula: volta
Cobertora: Terra
Orientació del portal: Sud 20º Oest
Situació: Camí Carener prop de Can Torrents

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 425369- 4604479
41º 35' 18.66176", 2º 6' 16.55915"
Datum Europea 1950:  425463 -4604683

Número 133 - D’en Jaume Torrens

Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data: Enderroc total/11/12/2014
Data de restauració: 15/09/2015
Altitud 420
Tipus de pedra: Conglomerat
Tipus de Construcció: Margenera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Circular
Muntans: Rectes
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra detancament
Cobertora: Pedruscall, terra i lliris
Orientació del portal: Sud 70º Oest
Situació: El Reco prop de Can Manyosa

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 421936- 4609099
41º 37' 47.27616", 2º 3' 46.14638"
Datum Europea 1950:  422030 - 4609303

Número 134 - D’en Jordi “Alzines sureres”

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada/Data: Enderroc total/18/01/2015
Data de restauració:
Altitud 545
Tipus de pedra: Quars
Tipus de Construcció: Margenera
Forma exterior: Marge
Forma interior:  Quadrada
Muntans:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Sud 80º Oest
Situació: Camí de Coll de Lliri a la urbanització del Recó (Cim)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 421566 - 4608066,9
 41º 37' 14,80807", 2º 3' 25,88313"

Número 135 - D’en Jordi Solà

Estat inicial
Estat actual


Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc total/05 03 2015
Data de restauració: 12/11/2019
Altitud 278
Tipus de pedra: Torturà
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Marge
Forma interior: irregular
Muntans: Inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta
Cobertora: Terra i lliris
Orientació del portal: Nord 64º Est
Situació: Camí de Coll de Lliri a la urbanització del Recó (Cim)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 425384,6- 4604569,7
41º 35' 21.62396", 2º 6' 17.19633"
Datum Europea 1950:  425478,43- 4604773,85

Número 136 - De La Lletrera (Martí Manyalich)

Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada
Data: inici construcció 09 03 2015
Data de finalització: 26 05 2015
Altitud 335
Tipus de pedra: Calcaria
Tipus de Construcció: Adossada al Marge
Forma exterior: Circular
Forma interior: Circular
Muntans: Vertical
Llinda: Doble i planes
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls, terra i lliris
Orientació del portal: Est 76º Sud
Situació: Sant Feliu del Recó

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 422647,2 - 4608255,1
41º 37' 20.17445 ", 2º 4' 17.2638 "
Datum Europea 1950:  422741,04 - 4608459,26

Número 137 - Del Sot del Gambis

Estat inicial
Estat actual

Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc total/20/03/2016
Data de restauració:
Altitud 284
Tipus de pedra: Còdols
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Circular
Forma interior: Circular
Muntans:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
 Orientació del portal: Est 64º Sud
Situació: Ca d’Avellaneda

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 422807- 4604617
41º 35' 22.26919", 2º 4' 25.8474"
Datum Europea 1950: 422901-4604821

Número 138 - Can Moragues Vell

Estat inicial
Estat actual

Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc total/20/03/2016
Data de restauració:
Altitud 276
Tipus de pedra: Còdols i tortura
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntans:
 Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Sud 25º Oest
Situació: Can Moragues

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 425172- 4604130
41º 35' 7.30936", 2º 6' 8.22935"
425266-4604335

Número 139 - Del Roldora

Estat inicial
Estat actual

Esquema 
Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc total/27/03/2016
 Data de restauració: 02/08/2016
 Altitud 519
Tipus de pedra: Nicorella i quars
Tipus de Construcció: margera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntans: Vertical
 Llinda: Doble i plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall. Terra i lliris
Orientació del portal: Sud 20º Oest
Situació: Roldora

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 421229- 4608257
41º 37' 19.72988", 2º 3' 15.96733"
Datum Europea 1950:  421322,46-4608460,95

Número 140 - De la Sílvia

Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc exterior petit:19/3/2016
Data de la restauració:09/08/2016
Altitud 505
tipus de pedra: Nicorella
Tipus de Construcció: Terrera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntans: inclinats
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall. Terra i lliris
Orientació del portal: Est 40ºSud
Situació: Roldora

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 421347 – 4608186
41º 37' 17.47308", 2º 3' 21.09514"

Número 141 - De Pau Jonoll

Estat inicial
Estat actual
esquema
Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc total29/5/2016 /
Data de la restauració: 03/10/2016
Altitud: 475
Tipus de pedra: Nicorella
Tipus de Construcció: Margera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Rodona
Muntans: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Terra
Orientació del portal:Sud 60º Oest
Situació: Roldora

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 421310 – 4608023
41º 37' 12.17849", 2º 3' 19.58216"

Número 142 - De n'Anna Pallejà i en Josep Mª Torras. (dues estances unides), barraca per animal a la entrada i barraca per persones al fondo


Estat inicial
Estat actual
Estat en el moment de la trobada/Data: 1ª enderroc sostre-2ª exterior petit/ 0/8/2012
Data de restauració: 23-11-2017
Altitud 540
tipus de pedra:Gres
Tipus de Construcció:adossada al marge
Forma exterior: 1ª rectangular-    2ª rodona
Forma interior:  1ª el·líptica -      2ª rodona
Muntans:           1ª Recta-            2ª incinades
Llinda:              1ª i  2ª plana
Cúpula:             1ª i  2ª Falsa   volta amb pedra de tancament
Cobertora:         1ª i 2ª P Pedruscalls , terra, caramell i lliris
Orientació del portal: Est 74º Sud
Situació: Puig de la Creu

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 424728 – 4608753
41º 37' 37.02079", 2º 5' 46.93042"

Número 143 - D’en Ramon Vila


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc total/28/8/2016
Data de restauració:
Altitud 578
tipus de pedra:Gres
Tipus de Construcció: Margenera
Forma exterior:marge
Forma interior: Rodona
Muntans: Recta
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal:Sud 63 Oest
Situació: Puig de la Creu

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 424890 – 4608850
41º 37' 40.22418", 2º 5' 53.91715"

Número 144 - De les Serveres


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc total/ 09/10/2016
Data de restauració:
Altitud 555
tipus de pedra: Gres
Tipus de Construcció: Aillada
Forma exterior: Irregular
Forma interior: Rectangular
Muntans:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Est 40º Sud
Situació: Puig de la Creu

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 424786- 4608693
41º 37' 39.13882", 2º 5' 53.60539"

Número 145 - Del Caudelguille


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc total/ 11/03/2017
Data de restauració:
Altitud 455
tipus de pedra: conglomerat
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Quadrada
Forma interior: Quadrada
Muntans:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Sud 45 Oest
Situació: El Carner

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 421699,4 – 4612049,4
41º 39' 24.01686", 2º 5' 59.09798"

Número 146 - D'en Simeó Caba


Estat inicial
Estat actual

Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc total/ 2/03/2017
Data de restauració: 15/10/2019
Altitud 611
tipus de pedra: Gres
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Irregular
Forma interior: Rectangular
Muntans: Verticals
Llinda: Doble llinda i planes
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Terra i lliris
Orientació del portal: Sud 5º Oest
Situació: Puig de la Creu

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 425043,6– 4608857
41º 37' 40.51279" , 2º 6' 0.53838"


Número 147 - D'en Josep Carbó


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc total / 26/03/2017
Data de restauració:
Altitud 551
tipus de pedra: Gres
Tipus de Construcció: Margera
Forma exterior: Feixa
Forma interior: Rodona
Muntans:
Llinda:
Cúpula:
Cobertora:
Orientació del portal: Oest 5º Nord
Situació: Puig de la Creu

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 424791,9 – 4608843
41º 37' 39.97358" , 2º 5' 49.66807"


Número 148 - De la Carme Daví


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data: Bon Estat/ 15/10/2018
Data de restauració:
Altitud 576
tipus de pedra: Gres
Tipus de Construcció: Margera
Forma exterior: Feixa
Forma interior: irregular
Muntans:rectes
Llinda: plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls , terra , caramell i lliris
Orientació del portal: Sud 15º Oest
Situació: Puig de la Creu

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 424880,4- 4608749,6
41º 37' 36.9754 ", 2º 5' 53.53458"

Número 149 - De Castellar


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada:no existia, Rotonda
Data de restauració:Nova construcció Inici 23-04 Final 12/7 2018
Altitud 325
tipus de pedra: Calcaria
Tipus de Construcció: Aïllada
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntans:Rectes
Llinda:Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Pedruscalls , terra , caramell i lliris:
Orientació del portal: Est 26º Sud
Situació: Castellar del Vallès , Ronda Tramuntana

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 424581 – 4607536,5
41º 36' 57.54244" , 2º 5 41.14702"

Número 150 - Del Xullo


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data:Enderroc exterior importan/10 01 2019
Data de restauració:24 11 2020
Altitud 366
Tipus de pedra: Calcaria
Tipus de Construcció: Aïllada amb dos recessos raser
Forma exterior: Rectangular
Forma interior: Rectangular
Muntans: Verticals
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedra de tancament
Cobertora: Terra i lliris
Orientació del portal: Est 20º Sud
Situació: Part dreta del torrent del Ginebre ( Can Borrell)

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 423630,4– 4608788,4
41º 37' 37,80606 ", 2º 4' 59,50175"

Número 151 - D'en Vilaclara


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data:enderroc important a la volta /22/01/2019
Data de restauració: 07 05 2019
Altitud: 267
tipus de pedra: Gres
Tipus de Construcció: Marguera terrera
Forma exterior: Feixa
Forma interior: Rectangle
Muntans:Verticals 
Llinda: Plana
Cúpula:Llosses
Cobertora:Terra i lliris
Orientació del portal: Est 70º Sud

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84 425367– 4608423,7
41º 37' 26,57345 ", 2º 6' 14,70791"

Número 152 - D'en Sebastian


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Data: enderroc petit a la volta paret /  22/01/2019
Data de restauració: 10 03 2020
Altitud: 356
tipus de pedra: Gres
Tipus de Construcció: Aillada
Forma exterior: Circular
Forma interior: Circular
Muntans:Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta
Cobertora: Terra i lliris
Orientació del portal: Est 40º Sud
Situació: Can Borrell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 423504 – 4609008
41º 37' 44.88233 ", 2º 4' 53.9387"

Número 153 - D’en Carlos Simon


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/bon estat/ 04/10/2019
Data de restauració:
Altitud: 468
tipus de pedra: Gres
Tipus de Construcció: Terrera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Quadrada
Muntans:Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa Volta
Cobertora: Terra
Orientació del portal: Est 22º Sud
Situació: Sarradell

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 422078 – 4610504
41º 38' 32.88833 ", 2º 3' 51.61511"

Número 154 - Can PinyotEstat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Bon Estat / 04/10/2019
Data de restauració:
Altitud: 321
tipus de pedra: Gres
Tipus de Construcció: Margera terrera
Forma exterior: Marge
Forma interior: Quadrada
Muntans: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Per acostament
Cobertora: Terra
Orientació del portal: Est 26º Sud
Situació: Satina

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 422618,2– 4608908,7
41º 37' 45.37679", 2º 4' 19.85686"

Número 155 - Balma de l'Enric


Estat inicial
Estat actual
Esquema
Estat en el moment de la trobada/Bon Estat 18/02/2021
Data de restauració:
Altitud: 492
tipus de pedra: Conglomerat
Tipus de Construcció: Balma obrada
Forma exterior: Una gran pedra
Forma interior: Rectangular
Muntans: La part dreta de la balma esta tancada per una paret seca
Llinda: Plana
Cúpula: Per acostament
Cobertora:
Orientació del portal: Sud 28º Oest
Situació: Torrent de l’Enric de la Fonda

Mostra un mapa
amb la seva ubicació

Datum ETRS89=WGS84: 422008,3– 4612319
41º 39' 35.72831", 2º 3' 51.90329"